موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1381-NCFWM GIS و سنجش از دور (RS) در آبیاری زهرا محمداسماعیل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1031-NCFWM "سازمان بهره‌برداری از منابع آب وخاک و دستورالعمل اجرایی برای تقاضا، برآورد آب مورد نیاز،فروش و تحویل آب کشاورزی درطرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی در دشت‌های چم‌ژاب و ارمو واقع در شهرستان دره‌شهر استان ایلام" محمد دوستی نژاد، هوشنگ فرح زاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1214-NCFWM آبیاری زیرسطحی، راهکار های بهره برداری و نگهداری و افزایش راندمان سیستم آبیاری هانیه آقایی، سمیه سلطانی گردفرامرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1312-NCFWM آبیاری موجی ، راهکار افزایش راندمان سیستم آبیاری سطحی فاطمه هادی، سمیه سلطانی گردفرامرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1348-NCFWM آبشویی خاکهای شور و سدیمی با کاربرد آب خالص و ماده اصلاح‌کننده گچ در بخشی از اراضی دشت مکسر اصلان اگدرنژاد، صفورا اسدی کپورچال مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1127-NCFWM آب مجازی جهانبخش فاتحی قهفرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1244-NCFWM آب منبع امنیت غذایی و جنگلهای زاگرس منبع امنیت آب در ایران جعفر علی اولاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1045-NCFWM اثر آبیاری با پساب بر برخی از شاخص های گیاهی ذرت علوفه ای رضا کرمیان، علی محمدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1351-NCFWM اثر آبیاری تکمیلی در افزایش بهره وری مصرف آب حبوبات درمقایسه با گندم رضوی رقیه، آرش تافته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1350-NCFWM اثر آبیاری تکمیلی و عمق کاشت بر عملکرد کمی و کیفی انگور سفید بی دانه در شرایط دیم رضوی رقیه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1199-NCFWM اثرات برداشت آب بالا دست بر مدیریت آب در مزرعه مطالعه موردی دشت خوزستان عبدالرحیم امیریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1355-NCFWM اثرات سامانه های مختلف کشت بر میزان آب و نیتروژن مصرفی ذرت علوفه ای عبدالحسین ضیائیان، غلامرضا معافپوریان، علیداد کرمی، غالبی سعید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1311-NCFWM اثربخشی سامانه های نوین آبیاری در مصرف انرژی – مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه یزد محمد افشاراصل، علی گرجی، رویا دشتی زاده، مرتضی تسبندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1059-NCFWM اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های رشدی برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام پیونده شده روی پایه بادام بذری علی مومن پور، علی ایمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1092-NCFWM اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهی احمد قاسمی، محمدرضا نارویی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1353-NCFWM اثر رژیمهای آبیاری بر روی رشد سرشاخه‌ها و کارآیی مصرف آب درختان جوان گردو درسه روش آبیاری رضوی رقیه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1236-NCFWM اثر کم آبیاری کنترل شده و آبیاری زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال اسماعیل مقبلی دامنه، روح الله فتاحی، بهزاد قربانی، غلامرضا ربیعی، صمد اسفندیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1069-NCFWM اثر نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی مختار زلفی باوریانی، مهرداد نوروزی، پرویز بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1252-NCFWM اثر هم زمان تنش های آبی و شوری بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه گوجه-فرنگی در شرایط گلخانه ای عطیه عبدلی، جواد رمضانی، یاسر حسینی، محمدرضا نیک پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1184-NCFWM ارائه راهکار مدیریتی مورد استفاده جهت بهبود توزیع آب در شبکه‌های آبیاری در شرایط کمبود آب از نقطه نظر کفایت، راندمان و عدالت توزیع با استفاده از مدل هیدرودینامیکی ICSS شیرین استواری دیلمانی، محمدجواد منعم، سید مهدی هاشمی شاهدانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1284-NCFWM ارائه یک مدل مبتنی بر بازار برای تخصیص آب و تعیین الگوی کشت در مزرعه حدیثه بقرایی، نجمه مهجوری مجد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1023-NCFWM ارزیابی 10 روش تبخیر و تعرق گیاه مرجع یونجه ETr و گیاه مرجع چمن ET0 با استفاده از نرم افزار Ref-ET جمال محمدی معله زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1243-NCFWM ارزیابی اثر کم آبیاری و توسعه سیستم‏های آبیاری بر عملکرد محصول و بهره‎وری آب مهنوش جناب، بیژن نظری، رضا اخلاص مند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1372-NCFWM ارزیابی ارزش اقتصادی آب برای گیاه ذرت در مزارع مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار(تیپ) رحیمه دهقانی دشتابی، میلاد جهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1269-NCFWM ارزیابی برخی معادلات سرعت نفوذ آب در سه نوع بافت خاک بهزاد آزادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1120-NCFWM ارزیابی بیست روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع مبتنی بر سه دسته دمایی، تشعشعی و انتقال جرم ( مطالعه موردی: شهرستان آبادان) یزدان خدارحمی، امیر سلطانی محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1051-NCFWM ارزیابی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب مصرفی در الگوی کشت محصولات زراعی دیم (مطالعه موردی : دهستان انجیرلو) شهرام عزیزی، ایوب رزمجو، خداویردی همپایی، فرامرز یقینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1277-NCFWM ارزیابی بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و میکرو تحت مدیریت کشاورزان (مطالعه موردی: مزارع استان البرز) صمد حسین زاده اجیرلو، بیژن نظری، عباسی فریبرز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1258-NCFWM ارزیابی پیش تیمارهای مختلف در بهبود فتوسنتز و رشد نهال گردو پس از انتقال به محیط باغ فریبا احترامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1170-NCFWM ارزیابی تأثیر وضعیت اجتماعی بهره‌برداران در مدیریت مزرعه و کاهش زه آب (مطالعه موردی اراضی مرکزی و جنوبی استان خوزستان) مریم منصوری، آرش تافته، ناصر دواتگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1061-NCFWM ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتپ‌های انتخابی بادام پیونده شده روی پایهGF677 علی مومن پور، علی ایمانی، طاهر سقلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1060-NCFWM ارزیابی تحمل به شوری پایه GF677 علی مومن پور، علی ایمانی، طاهر سقلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1057-NCFWM ارزیابی تغییرات رطوبت خاک در مدیریت‌های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد در زراعت ذرت علوفه‌ای میترا صمصامی پور، امداد محمدرضا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1308-NCFWM ارزیابی دور آبیاری و محلول پاشی روی بر صفات عملکردی برنج در شرایط اقلیمی شهرستان کلات نادر حمید بیک زاده، سید محمد علوی سینی، ابراهیم ممنوعی، محمد رضا قدسی، علی اکبر ایزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1181-NCFWM ارزیابی روش تحلیلی درشبیه سازی جبهه رطوبتی خاک لومی تحت منبع نقطه ای احد مولوی، امیر حسین ناظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1331-NCFWM ارزیابی روش های تجربی در برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب (مطالعه موردی: شهرستان قوچان) مهدی دلقندی، علی رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1336-NCFWM ارزیابی روش های تعیین کسر آبشویی برای مدیریت آبیاری با آب شور زهرا بهاری سعدی، علیرضا سپاسخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1062-NCFWM ارزیابی روند تغییرات کارآیی و مقدار مصرف آب گندم و کلزا در طیف وسیعی از شرایط رطوبتی خاک مسکینی فاطمه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1108-NCFWM ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه ای و ارائه راهکار در مدیریت آبیاری (مطالعه موردی؛ اراضی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) جمال محمدی معله زاده، عبدعلی ناصری، عبدالرحیم هوشمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1095-NCFWM ارزیابی عملکرد سامانه‌ی آبیاری بارانی آبفشان (قرقره‌ای-گان) در استان گلستان حامد مهدی پناه، مجتبی شاکر، علیرضا کیانی، رحیم طبرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1011-NCFWM ارزیابی عملکرد فیلترهای خودشوینده در فیلتراسیون آبیاری قطره‌ای در جهت بهبود مدیریت آبیاری در مزارع امین روشنی، مهدی سرائی تبریزی، شیوا محمدیان خراسانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1007-NCFWM ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف گندم نان تحت شرایط تنش خشکی داود خدادادی دهکردی، کشکولی حیدرعلی، علی اصغر بابایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1314-NCFWM ارزیابی کارایی روشهای درونیابی برای تخمین شوری خاک منطقه دشت باغه پیوند پاپن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1016-NCFWM ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه آبیاری تحت فشار کانال یامچی دشت اردبیل مجید رئوف، حبیبه اسدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1017-NCFWM ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه کم فشار (هیدروفلوم) قوریچای دشت اردبیل مجید رئوف، حبیبه اسدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1156-NCFWM ارزیابی کارایی مصرف آب و جذب عناصر غذایی در نظام‌های تک‌کشتی و کشت مخلوط ارقام جو با بقولات احسان بیژن زاده، سید حسام نیک سیرت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1172-NCFWM ارزیابی کیفی منابع آب سطحی به منظور بهره برداری در باغات حاشیه رودخانه جاجرود فرناز براتی، مجید حسینی، زهرا چترسیماب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1370-NCFWM ارزیابی مزرعه‌ای و تحلیل سامانه‌های آبیاری نواری با نرم افزار WinSRFR مینا رحیمی، حسین زاهدپور یگانه، سینا بشارت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1329-NCFWM ارزیابی مزرعه‌ای وتحلیل سیستم آبیاری جویچه‌ای با نرم افزار WinSRFR (مطالعه موردی:مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان) حامد طالبی، علی رسولزاده، لیاقت عبدالمجید، یاسر حمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1360-NCFWM ارزیابی نمونه ای یکنواختی توزیع فشار و دبی در آبپاش ها (مطالعه موردی : سیستم آبیاری بارانی ریگ آباد پیرانشهر) حسن روشنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1042-NCFWM ارزیابی وضعیت سامانه های آبیاری قطره ای در تعدادی از باغات پسته شهرستان رفسنجان محسن بخشوده، سودابه گلستانی کرمانی، طاها سالاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1176-NCFWM استحصال و بهره وری آب باران در آبیاری کشت توام ماهی و برنج در منطقه کیسم آستانه اشرفیه مهران آوخ کیسمی، معصومه محمدپور کلده، مریم آوخ کیسمی، محسن پوراسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1152-NCFWM استفاده ازشاخص خشکسالی CZIجهت برآوردرطوبت خاک درشهرستان نجف آباداصفهان غلامرضا خاکیان دهکردی، لیلا امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1185-NCFWM استفاده از فیلتر سنگریزه ای برای تسریع انتقال رطوبت خاک و آبیاری بهینه در مزرعه پرویز عبدی نژاد، محمد روغنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1122-NCFWM اصلاح خاکهای شور وسدیمی دشت سروستان فارس بر مبنای آبشویی مقدماتی و کشت گیاهان زراعی مقاوم فاطمه قرشی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1259-NCFWM اعمال سیگنال‌های تنش جهت بهبود رشد و کارایی درختان گردو پس از خروج از گلخانه فریبا احترامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1065-NCFWM افزایش بهره وری آب آبیاری و عملکرد هندوانه با تغییر شیوه کاشت پیمان جعفری، امیرهوشنگ جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1299-NCFWM الگوی پخش رطوبت در خاک رسی‌سیلتی تحت آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه‌ای غزاله وفایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1067-NCFWM الگوی دیمکاری با مالچ‌های سنگی در اراضی شور جزایر قناری و کاربرد آن در ایران فرهاد خورسندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1287-NCFWM امکان سنجی اجرای سیستم آبیاری بارانی بر اساس شاخص‌های شیمیایی کیفیت آب زیرزمینی حوضه آبریز گاوخونی محمد فیضی ، حمید ملاحسینی، بابک خیامباشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1010-NCFWM امکان‌سنجی اجرای ‌سیستم ‌آبیاری تحت‌فشار و سطحی-مطالعه ‌موردی: استان یزد بیتا مروج الاحکامی، احمدرضا اخوتیان، محمد زارعی مهرجردی، منیره ابویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1279-NCFWM اولویت‌بندی کشت محصولات کشاورزی در شهرستان کرمانشاه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مصطفی مرادی، زهرا شکیبایی فرد، حسین شعبانعلی فمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1313-NCFWM با سلام به دلیل کمی اصلاحات که داشتم دوباره مقاله را ارسال مردم پریسا صدیقی حمیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1316-NCFWM باغداری مدرن در ورامین با وجود کم آبی شدید علی باغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1132-NCFWM براورد اجزاء ردپای آب محصول برنج در استان مازندران مهسا رحیمی پول مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1119-NCFWM برآورد تاثیر مقدار آب مصرفی بر بهره وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی : شبکه سفیدرود) مجتبی رضایی، مجید وظیفه دوست، ناصر دواتگر، ابراهیم امیری، علی شاه نظری، محمود رائینی سرجاز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1289-NCFWM برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه‌مرطوب در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی عباس رضائی، زهرا شیری، جلال شیری، شهریار دشتی، حمید حاتمی ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1210-NCFWM برآورد ضریب تشتک‌تبخیر کلاس‌A برای محاسبه تبخیر- تعرق در غرب شهر کرمانشاه محمدامین پرندین، امیر حسین ناظمی، سید علی اشرف صدرالدینی، نسرین عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1270-NCFWM برآورد ضریب گیاهی (KC) گونه زیره سیاه (Bunium persicume Boiss.) در منطقه خرم‌آباد مهری سعیدی نیا، سید حمزه حسینیان، فرهاد بیرانوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1047-NCFWM برآورد قیمت آب مجازی در تولید کلزا با استفاده از مدل آکواکراپ در دشت قزوین اصلان اگدرنژاد، هادی محمدی والا، نیازعلی ابراهیمی پاک، آرش تافته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1385-NCFWM برآورد منابع آب مورد نیاز برای گیاهان علوفه ای با توجه به سطوح کشت و سامانه آبیاری-مطالعه موردی استان اصفهان پناهی مهدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1324-NCFWM بررسی اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد جعفری حسین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1056-NCFWM بررسی اثرات قارچ میکوریز و سوپر جاذب رطوبتی بر صفات رشد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت شرایط تنش آبی در استان همدان خسرو پرویزی، محمد کریم قادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1055-NCFWM بررسی اثرات کود زیستی نیتروکسین و سوپر جاذب رطوبتی بر صفات رشد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت شرایط تنش آبی خسرو پرویزی، آرش هدایتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1317-NCFWM بررسی اثرات متقابل مدیریت آبیاری و تراکم کشت در سالهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی حسن ابراهیمی راد، بابازاده حسین، ابراهیم امیری، فهیمه شیرشاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1322-NCFWM بررسی اثرات مقادیرمختلف آبیاری، تراکم بوته و آرایش کاشت در روش آبیاری قطره‌ای- نواری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه‌ای جعفری حسین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1346-NCFWM بررسی اثرسناریوهای مختلف تغییر اقلیم بر پارامترهای دمایی حوضه آبریز خررود بر مبنای گزارش پنجم IPCC سعید نصرت آبادی، پیمان دانش کار آراسته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1174-NCFWM بررسی اثر مدیریت کود و کم‌آبیاری بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی در شهرستان اردبیل هاله تراب نژاد، جوانشیر عزیزی مبصر، جواد رمضانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1319-NCFWM بررسی اثر منابع مختلف تغذیه ای(شیمیایی،آلی) در شرایط تنش خشکی بر میزان بهره وری آب مصرفی و صفات عملکردی ارقام مختلف برنج جابر مهدی نیا افرا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1325-NCFWM بررسی اثر مواد اصلاح کننده بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی شهرستان زهک جعفری حسین، خداداد دهمرده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1343-NCFWM بررسی اثر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر شاخص پایداری ساختمان خاک و فرسایش پذیری برخی از خاک‌های استان کرمان معصومه نیکپور، نیشابوری محمدرضا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1044-NCFWM بررسی ارقام و لاین های امید بخش گندم نان براساس شاخص های تحمل به تنش خشکی حسن عبدی، محمود صفری، خدیجه حافظ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1281-NCFWM بررسی اقلیم شناسی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی در شهرستان سقز منصور محمدی، نادر پروین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1327-NCFWM بررسی الگوی مصرف آبهای سطحی حوزه آبخیز برای کشاورزی (مطالعه موردی : اراضی پائین دست سد البرز، حوزه آبخیر بابلرود) شعبانعلی غلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1118-NCFWM بررسی امکان استفاده از آب شور در مراحل مختلف رشد گندم ابراهیم جواهری، جمال بنی نعمه، مرتضی محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1192-NCFWM بررسی بهره‌وری آب در اراضی کشاورزی شرق استان کردستان سید زانیار حسینی، عطا امینی، احمد فاخری فرد، جهانگیر پرهمت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1071-NCFWM بررسی بهره وری اقتصادی آب تحت تأثیر روش های مختلف کم آبیاری در مزارع کلزا محمد مهدی مقیمی، فاطمه نیک نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1375-NCFWM بررسی پارامترهای موثر هواشناسی بر مدیریت آب در مزرعه در استان مرکزی محمود امیدی، سعید رضا عرب، غلامرضا مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1034-NCFWM بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان خوزستان در دوره 30 ساله آرش تافته، حسینی سیده نرگس، ناصر دواتگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1123-NCFWM بررسی تاثیر آرایش کاشت و آبیاری تیپ و غرقابی بر عملکرد غده سیب زمینی رقم آگریا داود حسن پناه، کرامت اخوان، محمد حسنی، حسین کربلائی خیاوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1247-NCFWM بررسی تأثیر استفاده از ماهواره PERSIANN در ریز مقیاس سازی داده‌های مدل گردش عمومی به داده‌های مشاهداتی شهر قزوین درناز کبیرصمدی، پیمان دانش کار آراسته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1237-NCFWM بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر عملکرد محصول گندم (مطالعه موردی؛ شهرستان اهواز) رضا صادق منصوری، منا گلابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1242-NCFWM بررسی تاثیر تنش حاصل‌خیزی بر روی نیاز آبی واقعی غلات مهم در قزوین مریم عبدالله زاده، هادی رمضانی اعتدالی، بهنام آبابایی، بیژن نظری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1366-NCFWM بررسی تأثیر دو روش آبیاری شیاری و بارانی بر عملکرد سورگوم علوفه ای در شرایط اقلیمی بیرجند علیرضا مقری فریز، علی آذری نصراباد، سمیه الیاسی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1383-NCFWM بررسی تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پیاز در اصفهان محسن دهقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1039-NCFWM بررسی تاثیر روش آبیاری بر مدیریت مصرف آب و تغذیه نخل خرمای مجول حجت دیالمی، عبدالامیر راهنما، اسماعیل راهخدایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1230-NCFWM بررسی تأثیر سوپر جاذب بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک در شوری های متفاوت تیماء ابراهیم، حسین شریعتمداری، سید علی محمد میر محمدی میبدی، محمدرضا مصدقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1302-NCFWM بررسی تأثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب آب بر صفات مورفولوژیک و عملکرد سیب زمینی امیر آفتاب طلب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1364-NCFWM بررسی تأثیر کاربرد زه‌آبهای کشاورزی برخصوصیات خاک و عملکرد گندم رقم چمران در منطقه اهواز سیدمحمدهادی موسوی فضل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1079-NCFWM بررسی تأثیر کیفیت آب رودخانه های دشت بهبهان در 3 ایستگاه بر تولید محصول ذرت داود خدادادی دهکردی، سارا پورمحمدی، کشکولی حیدرعلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1078-NCFWM بررسی تأثیر کیفیت آب زیرزمینی دشت بهبهان بر تولید محصول گندم داود خدادادی دهکردی، سارا پورمحمدی، کشکولی حیدرعلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1267-NCFWM بررسی تأثیر کم آبیاری با پساب شهری در ذرت سینگل کراس 704 در منطقه پاکدشت محمد عامریان، سیدابراهیم هاشمی گرمدره، مجید قربانی جاوید، بهزاد آزادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1105-NCFWM بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف خرما مرتضی پوزش شیرازی، محمود ایزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1193-NCFWM بررسی تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب و برق برروی چاه های آب (مطالعه موردی: دشت های شرق استان کردستان) سید پدرام نی نیوا، معصومه عزیزی کاشانتویی، ولید خالدیان، علی فغانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1066-NCFWM بررسی تأثیر همزمان روش اعمال کم آبیاری و کسر کاهش آب بر بهره وری آب در مزارع گندم محمد مهدی مقیمی، فاطمه نیک نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1203-NCFWM بررسیتحول اقلیمی بر وضعیت آب مطالعه موردی رودخانه جراحی مهناز جویلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1367-NCFWM بررسی تغییرات بارش طی دهه های آتی در مقایسه با گذشته در اراک سعید رضا عرب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1339-NCFWM بررسی تغییرات دما و بارش تحت سناریو انتشار A2 و B2 مدل گردش عمومی HadCM3 jamil asghari مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1328-NCFWM بررسی تغییرات رطوبت خاک در سامانه‌های آبیاری با استفاده از مدل LEACHW کورش کمالی، وحیده مرادنیا، علی جعفری اردکانی، نجمه بهنام، محسن عبدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1021-NCFWM بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در اراضی حمیدیه آرش تافته، محمرضا امداد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1309-NCFWM بررسی تغییر الگوی کشت از مرکبات به خرمای پیارم از دیدگاه آب مصرفی و سود اقتصادی در منطقه قیر و کارزین استان فارس فاطمه اوستاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1334-NCFWM بررسی تلفات آب در سامانههای آبیاری بارانی و سطحی رحیم علیمحمدی نافچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1294-NCFWM بررسی تیمارهای مختلف آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه‌ای مجتبی ولی زاده، مجتبی خوش روش، مسعود پورغلام آمیجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1077-NCFWM بررسی تناسب اراضی روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای با استفاده از منطق فازی یاسر حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1104-NCFWM بررسی حرکت سدیم و کلر در شرایط زهکشی خشک یک خاک لومی تحت کاشت گیاه جو شهاب انصاری، جهانگیر عابدی، بهروز مصطفی زاده فرد، محمد شایان نژاد، محمدرضا مصدقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1068-NCFWM بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از شاخص RDI ( مطالعه موردی: رفسنجان ) بهناز برائی نژاد، نسرین سیاری، سودابه گلستانی کرمانی، محمدباقر رهنما مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1300-NCFWM بررسی داده های هواشناسی ایستگاه‌های نزدیک و دور به مناطق مرطوب در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه عباس رضائی، نیشابوری محمدرضا، احمد فاخری فرد، جلال شیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 1295-NCFWM بررسی دو شاخص راندمان مصرف آب و استفاده موثر از آب در تعیین عملکرد و تحمل خشکی گیاهان زراعی در دیم‌زارهای مناطق خشک امین نامداری، ابولفضل باغبانی، حسین نظرلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
119 1239-NCFWM بررسی راهکارهای اجرایی برای تبدیل سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک به آبیاری موضعی با نوارهای آبیاری نجمه نیکبخت جهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1376-NCFWM بررسی رژیم روزانه و شبانه باد اراک درکاهش تلفات آبیاری محمود امیدی، غلامرضا مرادی، محمدرضا احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1138-NCFWM بررسی روش های حفظ منابع آب و افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی فاطمه قرشی زاده، عباس احمد پور، مجتبی هادی زاده، زهرا قرشی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 1164-NCFWM بررسی روش‌های مختلف آبیاری، مصرف ورمی‌ کمپوست و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی ماریتیغال (Silybum marianum L.) مرتضی شلالوند، سید حسام نیک سیرت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1358-NCFWM بررسی روشهای مختلف آبشویی در خاک‌های شور و سدیمی مریم محمدزاده، عباس معظم زاده، اسکندری مهناز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1046-NCFWM بررسی روند افزایش تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان آذربایجان غربی در دوره 30 ساله حسینی سیده نرگس، آرش تافته، ناصر دواتگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1291-NCFWM بررسی روند پارامترهای کیفی آب رودخانه تجن و تعیین کیفیت آن مجتبی ولی زاده، مجتبی خوش روش، محمدعلی غلامی سفید کوهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 1228-NCFWM بررسی روند تغییرات بارش و دما (مطالعه موردی:قم) الهام فروتن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1146-NCFWM بررسی شاخص های کیفی آب رودخانه کارون در تصمیم سازی های مدیریتی در پایین-دست سحر پلنگی، امید بهمنی، علی شینی دشتگل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1089-NCFWM بررسی علل عدم تمایل کشاورزان به اجرای طرح های آبیاری نوین(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) علی بیکی، عباس خاشعی سیوکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1345-NCFWM بررسی عملکرد طرحهای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک اجرا شده در شهرستان مهران استان ایلام حمیدرضا شکری، اصغر رحمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1049-NCFWM بررسی عملکرد کانال‌های آبیاری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری با استفاده از ‌روش ارزیابی مقایسه‌ای (مطالعه موردی: روستای اسماعیل‌کلا، شهرستان جویبار) بابک مومنی، محسن مسعودیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
131 1086-NCFWM بررسی عوامل اقلیمی موثر بر تولیدگندم دیم در استان اصفهان مسعود سالاروند، محمود رائینی سرجاز، مهدی نادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
132 1340-NCFWM بررسی عوامل جامعه شناختی مشارکت در گذار سنت به مدرنیته بر مدیریت پایدار خاک و آب پویا نجفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 1198-NCFWM بررسی عوامل موثر بر چالش‌های مدیریت تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری در استان مازندران از دیدگاه کارشناسان بابک مومنی، ایرج صاعدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1100-NCFWM بررسی عوامل نهادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب زیرزمینی در مزرعه (مطالعه موردی: تجربه کنیا) احسان سپهوند، مصطفی بنی اسدی، مجتبی پالوج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1234-NCFWM بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان آبیاری شده با فاضلاب در حاشیه رودخانه کشف رود در استان خراسان رضوی حمیدرضا ذبیحی، محمد حسین رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
136 1215-NCFWM بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم‌آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (مطالعه موردی مزرعه آزمایشی نیشکردر جنوب خوزستان) الهام زنگنه یوسف آبادی، عبدالرحیم هوشمند، عبدعلی ناصری، سعید برومندنسب، مسعود پرویزی آلمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1088-NCFWM بررسی قیمت آب کشاورزی محصولات زراعی در مناطق خشک(مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی) علی بیکی، ایمان پردل، عباس خاشعی سیوکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 1175-NCFWM بررسی کارایی مصرف آب باغات پسته مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار در شهرستان سیرجان حلیمه پیری، رحیمه دهقانی دشتابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1231-NCFWM بررسی کارایی مصرف آب و ازت تحت تنش‌های محیطی، در کشت ذرت رضا سعیدی، عباس ستوده نیا، هادی رمضانی اعتدالی، عباس کاویانی، بیژن نظری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 1162-NCFWM بررسی کارآئی روش آبیاری قطره‌ای نواری تحت شرائط شور بودن منابع آب در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر مهرداد نوروزی، lمختارl زلفی باوریانی، مرتضی پوزش شیرازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
141 1225-NCFWM بررسی کاربرد پکیج ایستگاه پمپاژ نسبت به سیستم متداول در مدیریت آب مزارع (مزرعه بنک آباد) معصومعلی فروغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
142 1075-NCFWM بررسی کیفیت آب شوری و املاح محلول جهت پایداری تولید زیتون منطقه لوشان استان گیلان علی آجیلی لاهیجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1359-NCFWM بررسی کیفیت آب های آبیاری و تأثیر آن ها برخصوصیات خاکهای تحت کشت پسته دشت انار، استان کرمان علی زین الدینی، اسکندری مهناز، نویدی ناصر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1097-NCFWM بررسی کیفیت علوفه شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.)در شرایط تخلیه رطوبتی داریوش نعمت اللهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 1307-NCFWM بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی رقم گاویتا مهدی جورابلو، مهدی فولادی پناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 1140-NCFWM بررسی مدیریت آب مورد نیاز طرح های آبیاری و زهکشی براساس روش محاسبه نیاز آبی (FAO) محمدصادق ایمن، محمد سلاخ پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1275-NCFWM بررسی مدیریت مزرعه‌ای آب و تاریخ کاشت در مزارع گندم و کلزا زهره سپهرزادگان، محمد هادی پیروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
148 1241-NCFWM بررسی مدل های ریاضی آب شویی در منطقه رامشیر استان خوزستان پیوند پاپن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1115-NCFWM بررسی میزان افزایش تراکم کشت ماهی کپور در مزارع پرورش ماهیان گرمابی با هدف ارتقای عملکردی از طریق کاهش مصرف آب و اشغال زمین باقر امینیان، مهران آوخ کیسمی، محسن پوراسدی، حمید رضا سلیمانی، حمید رضا سلیمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1335-NCFWM بررسی میزان بهره وری آب در مزارع کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان کوهدشت استان لرستان) یداله یوسفی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1248-NCFWM بررسی میزان نیترات و فسفات در رواناب و زهابهای دو مزرعه ی پایلوت در دزفول جعفر علی اولاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 1229-NCFWM بررسی معیارهای استفاده کارآمد از منابع آب در کشاورزی، کارایی مصرف و بهره‌وری فاطمه قزل سفلی، محمدعلی حاج‌عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 1135-NCFWM بررسی مقدماتی امکان کاهش فصل رشد جو به منظور مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی علیرضا خداشناس، علی اکبر مویدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
154 1222-NCFWM بررسی موردی تاثیر تجمع زه اب های انتهایی بر عملکرد طرح های دهخدا و کوثر مهرزاد بختیاری، مهدی بن سعید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 1220-NCFWM بررسی نظام حقابه بری و تخصیص آب در جهت استفاده معقول از منابع آبی دشت گلپایگان سیدامید میرمحمدصادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1272-NCFWM بررسی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش پرمامتر گلف و رابطه رینولدز بهزاد آزادگان، محمود مشعل، سید صادق بستانی اول مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
157 1094-NCFWM بررسی واکنش ارقام مختلف چغندرقند(Beta vulgaris L.) به میزان نیتروژن با استفاده ازسیستم آبیاری تیپ مجید محرم زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1107-NCFWM بررسی ویژگی‌های زراعی ارقام ارزن در شرایط نرمال و محدودیت آبیاری تحت اثر تاریخ کاشت احمد قاسمی، حمیدرضا فنایی فنایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1169-NCFWM بررسی وضعیت تغییر اقلیم استان سمنان در 50 سال اخیر سیدحسن موسوی فضل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 1323-NCFWM بررسی و مقایسه تبخیر و تعرق برآورد شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO لایسیمتر در منطقه سیستان جعفری حسین، خداداد دهمرده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1326-NCFWM بررسی و مقایسه سیستم آبیاری موجی و پیوسته بر کارآیی مصرف آب در گندم جعفری حسین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1208-NCFWM برنامه‌ریزی آبیاری گیاه لوبیا چیتی تحت الگوی کم‌آبیاری با استفاده از شاخص CWSI (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) هاله تراب نژاد، جوانشیر عزیزی مبصر، جواد رمضانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1173-NCFWM برهمکنش تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشدی درختچه‌های فضای سبزی زرشک زینتی zahra shahbani، الهام ثقفی، علی رضا علی بخشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1141-NCFWM بهبود خواص فیزیکی و رطوبتی خاک با استفاده از منابع مختلف مواد آلی مرتضی پوزش شیرازی، مختار زلفی باوریانی، مهرداد نوروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
165 1342-NCFWM بهره‌وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (روشهای ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) سید ابوالقاسم حقایقی مقدم، علی اکبر مویدی، محمدرضا اورانی، دهقانی سانیچ حسین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 1110-NCFWM بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در روش‌های مختلف خاک‌ورزی و آبیاری در تناوب گندم-پنبه صادق افضلی نیا، علیرضا ضیایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1144-NCFWM بهینه‌سازی مصرف آب آبیاری و زمین‌های زراعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مصظفی مردانی، منیره زینالی، محمود صبوحی صابونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1253-NCFWM پاسخ پایه‌های بادامی زرند و قزوینی به سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری تحت شرایط گلخانه نغمه باقری، نجمه یزدانپناه، ناصر صداقتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1027-NCFWM پایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشور هادی پیرسته انوشه، یحیی امام، غلامحسن رنجبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
170 1264-NCFWM پایش و بررسی برخی از تکنیک‌های آبیاری در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی و سیستم‌های آبیاری سطحی پریسا صدیقی حمیدی، وحید رضاوردی نژاد، حسین دهقانی سانیچ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1330-NCFWM پایش و بررسی برخی از تکنیک‌های آبیاری در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی و سیستم‌های آبیاری سطحی پریسا صدیقی حمیدی، وحید رضاوردی نژاد، حسین دهقانی سانیچ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
172 1159-NCFWM پیش بینی تبخیر و تعرق پتانسیل استان کرمان با استفاده از مدل های شبکه عصبی پویا بر مبنای تحلیل مؤلفه های اصلی حلیمه پیری، سلمان شریف آذری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1286-NCFWM پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیر زمینی حوضه آبریزگاوخونی برای کاربردآبیاری قطره‌ای به کمک ArcGIS محمد فیضی ، بابک خیامباشی، حمید ملاحسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1126-NCFWM پهنه‌بندی شاخص‌های کمی - کیفی هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: استان کرمانشاه ) فاطمه سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1268-NCFWM تاثیر آبیاری با آبهای نامتعارف بر عملکرد محصول در باغات پسته ناصر رشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 1136-NCFWM تأثیر آبیاری موضعی (تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک (مطالعه موردی: دشت قزوین) مریم پاشازاده، هادی رمضانی اعتدالی، عباس ستوده نیا، بیژن نظری، عباس کاویانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
177 1033-NCFWM تاثیر آب مغناطیسی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه ذرت تحت شرایط تنش خشکی محمد مهدی ضرابی، سودابه مفاخری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
178 1029-NCFWM تأثیرات تغییر اقلیم بر مدیریت آب در مزرعه اعظم محمودی ممتاز، شهلا چوبچیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1249-NCFWM تاثیر افزایش شوری آب رودخانه کارون بر گیاه نیشکر (مطالعه موردی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر) حسین حاجی شرفی، شعبان زارعی، رستم گودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1018-NCFWM تاثیر پذیری سیستم آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک از شرایط بادی مختلف (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان) مجید رئوف، فردین نظری، یاسر حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 1305-NCFWM تاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات ذرت در سطوح مختلف کم آبیاری عذرا کرمی، عذرا کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1292-NCFWM تاثیر پلیمر سوپر‌جاذب بر برخی شاخص‌های رشد و کلروفیل برگ کاهو زینب گراوند، افسانه عالی نژادیان بیدآبادی، عباس ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
183 1256-NCFWM تاثیر پلیمر سوپر جاذب روی صفات زراعی آفتابگردان در شرایط مطلوب و محدود کننده رژیم های رطوبتی حسین نظرلی، علی نادری عارفی، امین نامداری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1378-NCFWM تأثیر تغییرات ویژگی‌های ذاتی خاک‌ها بر شاخص ناپایداری هنین در خاک‌های جوان این‌سپتی‌سول معصومه نیکپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
185 1304-NCFWM تاثیر تنش آبی بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک ساناز یزدانی، عبدالرحیم هوشمند، عبدعلی ناصری، ناصر عالم زاده انصاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
186 1271-NCFWM تأثیر تنش رطوبتی بر برخی از صفات مورفولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) مهری سعیدی نیا، سید حمزه حسینیان، فرهاد بیرانوند، حسن مومیوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1301-NCFWM تاثیر تنش شوری بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک ساناز یزدانی، عبدعلی ناصری، عبدالرحیم هوشمند، ناصر عالم زاده انصاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
188 1113-NCFWM تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر روی مصرف آب و کارآیی آن در زراعت گندم آبی فاطمه کیخایی، ابوالفضل هدایتی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
189 1187-NCFWM تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر سرعت متوسط نفوذپذیری آب در زراعت گندم دیم فاطمه کیخایی، ابوالفضل هدایتی پور، ناصر گنجی خرم دل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
190 1048-NCFWM تاثیر رژیم های آبیاری و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد ذرت دانه ای جعفر شهابی فر، سحر بهشتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 1224-NCFWM تاثیر روش‏های خاک‏ورزی حفاظتی و دور آبیاری روی عملکرد لوبیا ابوالفضل هدایتی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
192 1274-NCFWM تاثیر روش بدون خاک ورزی بر روی حفظ رطوبت خاک در کشت لوبیا پس از جو ابوالفضل هدایتی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
193 1349-NCFWM تأثیر سامانه آبیاری لینیر بر بهره‌وری فیزیکی در مزرعه سیب زمینی بذری دشت فرادنبه زهرا گودرزی، غلامرضا شماعی، مهدی گودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
194 1082-NCFWM تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر پیاز در سه روش آبیاری حلیمه پیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
195 1338-NCFWM تاثیر سطوح مختلف بیوچار کاه گندم و کم آبیاری بر کارایی مصرف آب گندم سمانه پورمنصور، فاطمه رزاقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
196 1255-NCFWM تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت لؤم شنی مرضیه مرادیان، افسانه عالی نژادیان بیدآبادی، عباس ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
197 1157-NCFWM تاثیر قطع آبیاری و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا احسان بیژن زاده، امین حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 1054-NCFWM تاثیرکاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری پیمان جعفری، امیرهوشنگ جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1232-NCFWM تاثیر کود کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی محمد حسین رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
200 1012-NCFWM تأثیر مالچ‌پاشی بر‌ کیفیت و عملکرد غده‌های بذری سیب‌زمینی در شرایط تنش خشکی بابک درویشی، رحمان باختر، مهرداد جناب، جهانبخش حسینی نژادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
201 1050-NCFWM تأثیر مالچ‌پاشی بر‌ میزان کربن آلی خاک و تبادلات گازی بوته های سیب‌زمینی در شرایط تنش خشکی بابک درویشی، رحمان باختر، مهرداد جناب، جهانبخش حسینی نژادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
202 1121-NCFWM تاثیر مدیریت تغذیه بهینه گیاه بر افزایش بهر‌وری آب و عملکرد محصول ذرت علیرضا جعفرنژادی، محیی الدین گوشه، امیرحسن خصوصی، حسین ناطقی، الهیار خادم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
203 1344-NCFWM تأثیر میزان ماده آلی در شرایط هوا-خشک و رطوبت گنجایش زراعی بر فرسایش پذیری ، تخریب خاکدانه های سطحی و شاخص دبودت و دلینهیر معصومه نیکپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 1070-NCFWM تأثیر مقادیر مختلف شوری و کم آبی بر خصوصیات هوایی و ریشه سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی حلیمه پیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
205 1254-NCFWM تحلیلی بر کاربرد مالچ در کشاورزی و اثرات آن بر کاهش تلفات تبخیر و افزایش بهره‌وری مصرف آب نغمه باقری، نجمه یزدانپناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
206 1282-NCFWM تحلیل بهره وری آب و عمق مناسب آبیاری ذرت دانه‌ای در روش آبیاری بارانی محمد مهدی نخجوانی مقدم، قاسم زارعی، سالومه سپهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 1235-NCFWM تحلیل تاثیر مدیریت زهکشی آزاد و کنترل شده بر بیلان آب طی فصل کشت کلزا کلثوم داودی، عبداله درزی نفت چالی، قاسم آقاجانی مازندرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
208 1064-NCFWM تحلیل روند شوری آب‌های زیرزمینی دشت جیرفت و ارتباط آن با روند دبی و باران فاطمه بینا، ام البنین بذرافشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
209 1009-NCFWM تحلیل سازوکارهای بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی در اراضی شالیزاری امیر احمدپور، مرتضی عسلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
210 1263-NCFWM تحلیل شبکه آبیاری قطره ای زیر سطحی در کشت یونجه (مطالعه موردی: منطقه بویین زهرا) شرکت بنیز تجهیز ، عباس رهبر بهبهانی، سیامک صابری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
211 1180-NCFWM تحلیل گرین -آمپت در تعیین الگوی رطوبتی خاک لوم شنی تحت آبیاری قطره ای احد مولوی، امیر حسین ناظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
212 1306-NCFWM تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع در مزرعه با استفاده از برخی خصوصیات خاک آزاده صداقت، حسین بیات، علیرضا فلاح نصرت آباد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
213 1043-NCFWM تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت گندم در شبکه‌ آبیاری و زهکشی دز مهدی بصیرت، محمد هرمزی، ابوذر ممبینی شاد، اصلان اگدرنژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
214 1019-NCFWM تعیین باران موثر در کشت گیاه گندم در سطح استان خوزستان آرش تافته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
215 1373-NCFWM تعیین تابع تولید کود و آب مصرفی پیاز حلیمه پیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
216 1354-NCFWM تعیین تبخیروتعرق و ضریب گیاهی سویا با استفاده از لایسیمتر به منظور برنامه ریزی آبیاری و کاربرد درالگوی کشت رضوی رقیه، نیازعلی ابراهیمی پاک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
217 1188-NCFWM تعیین روند 10 ساله بهره وری فیزیکی آب محصولات گلخانه ای در منطقه سیستان غلامعلی کیخا، مجتبی هادی زاده، فاطمه کیخایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
218 1020-NCFWM تعیین کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم آبیاری با آبیاری قطره‌ای تیپ (TAPE) در منطقه زرین‌آباد ایلام علی عصاره، سمیه عبدی، مهدی اسدی لور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 1165-NCFWM تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی استان قزوین مریم عبدالله زاده، هادی رمضانی اعتدالی، بهنام آبابایی، بیژن نظری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
220 1130-NCFWM تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی سویا در مراحل مختلف رشد (مطالعه موردی: خرم‌آباد) علی حیدر نصرالهی، حامد احمدی، زهره ایزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
221 1117-NCFWM تغذیه بهینه گندم بر افزایش عملکرد و بهره‌وری مصرف‌آب در شرایط شور علیرضا جعفرنژادی، ناصر دواتگر، فاطمه مسکینی ویشکائی، آرش تافته، سیدمحمدهادی موسوی فضل، امداد محمدرضا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1283-NCFWM تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر مدیریت آب در مزرعه مسعود یزدان پناه، فاطمه حمید، الهام چنانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
223 1382-NCFWM تغییرات اقلیمی و تاثیر آن در آبیاری (مطالعه موردی: اقلیم قزوین) زهرا محمداسماعیل، بهار دلسوز خاکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
224 1332-NCFWM تغییرات تعداد روزهای یخبندان تحت تأثیر انتشار گازهای گلخانه‌ای (مطالعه موردی: شهر شاهرود) مهدی دلقندی، سید حسین حسینی، زهرا گنجی نوروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
225 1265-NCFWM تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مدیریت آب در مزرعه رضا فروغی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 1202-NCFWM تغییرپذیری سطح ایستابی در اراضی شالیزاری دارای سیستم زهکش زیرزمینی تحت بارندگی های مختلف افسانه اقبالی، علی شاهنظری، قاسم آقاجانی مازندرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
227 1160-NCFWM تولید بذر و عملکرد سه رقم هندوانه تحت تاثیر تنش رطوبتی پیمان جعفری، امیرهوشنگ جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 1285-NCFWM چگونگی اثر شوری بر فراهمی و انرژی جذب آب خاک در گیاهان مختلف علی عطایی، مهدی اکبری، زهرا غفاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
229 1206-NCFWM ریزمقیاس نمایی زمانی تبخیر و تعرق واقعی تصاویر لندست 8 به کمک تصاویر مودیس مهدی مکاری، میثم عابدین پور، هادی دهقان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
230 1035-NCFWM شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری کلزا در شرایط کم آبی با استفاده از مدل AquaCrop (مطالعه موردی: دشت قزوین) اصلان اگدرنژاد، نیازعلی ابراهیمی پاک، آرش تافته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
231 1032-NCFWM شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط مدیریت آبیاری و نیتروژن گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat فرناز سالکی، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
232 1131-NCFWM شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت روش‌های آبیاری قطره‌ای و سطحی با استفاده از مدل AquaCrop علی حیدر نصرالهی، بیژن حقیقتی، زهره ایزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
233 1347-NCFWM شبیه سازی و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی دما و بارش توسط مدل SDSM و مدل اقلیمی CanESM2 سعید نصرت آبادی، پیمان دانش کار آراسته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
234 1128-NCFWM شناسایی بازدارنده‌ها و پیش‌برنده‌های به‌گارگیری و اجرای آبیاری قطره‌ای در منطقه بندان شهرستان دنا مهدی نوری پور، سارا نصیب ده برآفتاب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
235 1380-NCFWM ضرورت تقاضا محوری آب در بهره برداری پایدار از منابع (مدل تقاضا آب در مزرعه) نیازعلی ابراهیمی پاک، - سعید غالبی، آرش تافته، امداد محمدرضا، جعفری حسین، عزیزی علی اکبر، رضوی رقیه، مریم منصوری، حسینی سیده نرگس، رضا محمدی کیا، میترا صمصامی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
236 1369-NCFWM طبقه‌بندی تناسب اراضی برای محصولات مهم زراعی(منطقه دهلران، استان ایلام) با تاکید بر بهره وری مصرف آب جعفر علی اولاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
237 1371-NCFWM طراحی نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی آموزش و ترویج مدیریت آب انجیرستان های استهبان فارس بر مبنای حکمت متعالیه علی اصغر قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
238 1143-NCFWM طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری و کنترل جریان کانال باز هوشمند بر مبنای پلت فرم میکروکنترلر ارزان‌قیمت و ماژولار آردینو و حس‌گر آلتراسونیک رسول لطفی، حسن مرادزاده، علی جباری، سید حسین طالب پور امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 1041-NCFWM عملکرد، اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی تحت تاثیر روش‌ها و مقادیر مختلف آب آبیاری بابازاده حسین، حسین اردلانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1246-NCFWM عملکرد گیاه دارویی آلوئه‌ورا در شرایط تنش شوری و کاربرد کودهای زیستی نگار نورمهناد، زهرا اسدی، حسین زینلی، مهرانا کوهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
241 1238-NCFWM عوامل موثر بر نوسانات سطح آبهای زیرزمینی محمدحسین محمدی بصیر، فریدون رادمنش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
242 1109-NCFWM قیمت‌گذاری آب زیرزمینی در تولید محصول گندم (مطالعه موردی دشت ارزوئیه در استان کرمان) احسان سپهوند، مصطفی بنی اسدی، محمدرضا زارع مهرجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
243 1257-NCFWM کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‏های ارقام مختلف پنبه در مراحل ابتدایی رشد در شرایط گلخانه حسین نظرلی، علی نادری عارفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
244 1145-NCFWM کاربرد برنامه‌ریزی فرا آرمانی در تدوین الگوی بهینه کشت با تأکید بر محدودیت آب آبیاری مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد مصظفی مردانی، الهام کلبعلی، محمدرضا عوض یار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 1114-NCFWM کاربرد روش آبیاری نواری یک‌در‌میان جهت افزایش بهره‌وری مصرف آب و کاهش دور آبیاری در باغ‌های پسته ناصر صداقتی، سید جواد حسینی‌فرد، اکبر محمدی محمدآبادی، محمدرضا نیکویی دستجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
246 1072-NCFWM کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی میزان تبخیر از تشت تبخیر(مطالعه موردی: ایرانشهر) حلیمه پیری، ابوالفضل بامری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
247 1101-NCFWM کاهش تنش خشکی در ذرت (Zea mayz) در اثر تلقیح با مایه‌تلقیح ازتوباکتر هوشنگ خسروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 1179-NCFWM کشت خیار گلخانه ای راهکاری مناسب در راستای افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) علی بیکی، علی شهیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
249 1261-NCFWM کیفیت آب چاه‌های‌گازدار منطقه همه‌کسی جهت مصارف کشاورزی منوچهر امیری ، محمد حسن رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1318-NCFWM کند و کاو در الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت قزوین) فهیمه شیرشاهی، حسن ابراهیمی راد، نیازعلی ابراهیمی پاک، بابازاده حسین، محمدرضا خالدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 1211-NCFWM محاسبه تبخیر- تعرق مرجع با روش‌های مختلف و مقایسه آنها با داده‌های لایسیمتری در کرمانشاه محمدامین پرندین، سید علی اشرف صدرالدینی، امیر حسین ناظمی، نسرین عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
252 1209-NCFWM محاسبه مقادیر ضریب گیاهی ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در غرب کرمانشاه محمدامین پرندین، سید علی اشرف صدرالدینی، امیر حسین ناظمی، نسرین عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
253 1085-NCFWM مدیریت آب در مزرعه با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه(CWSI) ذرت علوفهای (SC-701) خدیجه فتاحی دولت آبادی، حسین بابازاده، پیام نجفی، حسین صدقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
254 1201-NCFWM مدیریت آب مزرعه در ایران باستان عبدالرحیم امیریان، مهناز جویلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1377-NCFWM مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی برای مقابله با پدیده بیابانزایی سیستان سعیده خالدی، محمد نهتانی، محمدرضا دهمرده قلعه نو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
256 1352-NCFWM مدیریت کم آبیاری با تعیین اثر مقدارآب و دور آبیاری بر روی عملکرد کمی و کیفی توتون رقم شرقی رضوی رقیه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1008-NCFWM مدیریت هم‌زمان تقاضا و مصرف آب کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم مهدی سرائی تبریزی، شیوا محمدیان خراسانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
258 1374-NCFWM مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی: آبخوان شهریار) حبیب اله سرخیل، مهدی سرائی تبریزی، بابازاده حسین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1217-NCFWM مدل‌سازی تاثیر مدیریت بهینه مصرف در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران ادریس مرسلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
260 1290-NCFWM مدلسازی تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان تهران) سالومه سپهری، قاسم زارعی، محمد مهدی نخجوانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
261 1004-NCFWM مدل های گیاهی پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر گیاه و تولید در مزرعه نادر حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 1298-NCFWM مروری بر ارزیابی سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شده در مناطق مختلف کشور سیدجمال ابراهیمی، نجمه یزدانپناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
263 1262-NCFWM میزان آب مصرفی در سیستم های آبیاری قطره ای و مقایسه با نیاز آبی مهدی گودرزی، بابازاده حسین، مهدی سرائی تبریزی، علی صارمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
264 1260-NCFWM مسائل و مشکلات مدیریت و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای مهدی گودرزی، بابازاده حسین، مهدی سرائی تبریزی، علی صارمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
265 1213-NCFWM مطالعه ماهیت جریان برگشتی آبیاری و عوامل مؤثر و روش‌های برآورد آن رستا نظری، بیژن نظری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
266 1296-NCFWM مطالعه محلولهای غذایی و بسترهای کشت در سیستم هیدروپونیک برای افزایش عملکرد گوجه‌فرنگی سعید رضائیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
267 1293-NCFWM مطالعه وضعیت تجمع نیترات در محصولات سیب زمینی سعید رضائیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
268 1098-NCFWM معادله نیتروژن بحرانی و نقش آن در مدیریت مصرف آب و نیتروژن در مناطق گرم و خشک آرش رنجبر، رحیمی خوب علی، حامد ابراهیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
269 1168-NCFWM مقایسه اثر پساب شهری و صنعتی بر برخی پارامترهای رشد و عملکرد گیاه لوبیا قرمز وحید بخشی، ام البنین محمدرضاپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
270 1333-NCFWM مقایسه راندمان و کارآیی مصرف آب در زراعت یونجه با استفاده از سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی رحیم علیمحمدی نافچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
271 1297-NCFWM مقایسه روش آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی عزیزه علیزاده بردوکی، سینا بشارت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
272 1362-NCFWM مقایسه عملکرد و بهره وری مصرف آب باغات پسته شهرستان سیرجان در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای رحیمه دهقانی دشتابی، حمید رضا یاوری، سلیمه صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
273 1356-NCFWM مقایسه عملکرد و بهره وری مصرف آب مزارع سیب زمینی شهرستان منوجان در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای رحیمه دهقانی دشتابی، امین بیکران، ملیحه روزپیکر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
274 1361-NCFWM مقایسه عملکرد و کارایی مصرف آب مزارع ذرت شهرستان فاریاب در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای رحیمه دهقانی دشتابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
275 1161-NCFWM مقایسه کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در روش‌های مختلف استقرار نوارهای آبیاری قطره‎ای مهرداد نوروزی، مرتضی پوزش شیرازی، lمختارl زلفی باوریانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
276 1063-NCFWM نقش آبیاری بهینه بر کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما در اراضی سبک جواد سرحدی، مهری شریف مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
277 1102-NCFWM نقش باکتری‌های محرک رشد در کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان هوشنگ خسروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
278 1153-NCFWM نقش برنامه ها و فعالیت‌های ترویجی در میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب از سوی کشاورزان سمیرا افشاری، روح اله رضائی، حیدر قلی زاده، حسین شعبانعلی فمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
279 1207-NCFWM نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت بهینه آب بهاره عابدی، مریم بازگیر، مسعود برادران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
280 1103-NCFWM نقش نظام‌های بهره‌برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه نجف نیکنام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
281 1106-NCFWM نقش و جایگاه تشکل‌ها در مدیریت نظام بهره‌برداری آب کشاورزی اکرم عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
282 1276-NCFWM نگرش جدید در خصوص بحران آب در ایران(با نگاهی ویژه به خوزستان) عبدالحسن امیدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
283 1195-NCFWM نوسانات کمی و کیفی سویا تحت شرایط متفاوت آبیاری ریحانه گرجی، قربانعلی رسام، نوید رمضانیان، علیرضا دادخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
284 1036-NCFWM واسنجی مدل آکواکراپ در برنامه ریزی آبیاری گندم در هندیجان اصلان اگدرنژاد، محمدعلی برزی کار، آرش تافته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
285 1087-NCFWM واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در برآورد عملکرد سویا تحت شرایط کم آبیاری در منطقه رشت مجتبی دلخواه، محمدحسن بیگلوئی، نادر پیرمرادیان، غلام رضا محسن آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
286 1303-NCFWM واکنش راندمان مصرف آب و عملکرد آفتابگردان به کاربرد کود دامی و زئولیت در رژیم‌های مختلف آبیاری امین نامداری، ابولفضل باغبانی، محمدقاسم جامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
287 1196-NCFWM واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگردان و ماریتیغال به اعمال تنش خشکی ریحانه گرجی، قربانعلی رسام، علیرضا دادخواه، نوید رمضانیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است