برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آموزش کاربری سامانه خبره بومی برنامه‌ریزی آبیاری گیاهان زراعی و باغی
1396-12-08 14:00-16:00
مرکز آموزش عالی امام خمینی 50
1,000,000 ریال 0 دلار
3 جناب آقای دکتر نادر پیرمرادیان
2 2- آموزش مبانی کاربرد پهپادهای کشاورزی در مدیریت آب در مزرعه
1396-12-08 16:00-18:00
مرکز آموزش عالی امام خمینی 50
1,000,000 ریال 0 دلار
5