تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-06-25

بسمه تعالی 

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اندیشمندان گرامی می رساند با توجه به درخواست های مکرر جمعی از اساتید، دانشجویان و کارشناسان محترم مبنی بر تجدید مهلت ارسال مقاله برای همایش و به منظور احترام به نظر شرکت کنندگان محترم، مهلت ارسال مقالات همایش تا 30 مهرماه 1396 تمدید گردید.

دبیرخانه سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه