ثبت مقالات همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام
1396-05-09
ثبت مقالات همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام

با انعقاد تقاهم نامه همکاری فیمابین دبیرخانه سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه و پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) مقالات همایش در این پایگاه با نشانی http://mcl.isc.gov.ir/ نمایه خواهد شد.