نمایه سازی مقالات همایش در سایت CIVILICA
1396-05-04
نمایه سازی مقالات همایش در سایت CIVILICA

با انعقاد تقاهم نامه همکاری فیمابین دبیرخانه سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه و سایت سیویلیکا(CIVILICA) مقالات همایش بصورت الترونیکی در این پایگاه با نشانی www.CIVILICA.com نمایه خواهد شد.