چاپ مقالات برتر همایش در مجله پژوهش های آب در کشاورزی
1396-05-03
چاپ مقالات برتر همایش در مجله پژوهش های آب در کشاورزی

به استحضار میرساند با توجه به تصمیم اخذ شده توسط شورای سیاست گذاری سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، در هر یک از محورهای همایش یک مقاله برتر توسط داوران انتخاب و در مجله پژوهش های آب در کشاورزی به چاپ خواهد رسید.