حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
صندوق بیمه کشاورزی
خانه کشاورز
کمیته ملی آبیاری و زهکشی
وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب منطقه ای
سیویلیکا
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
موسسه جهادنصر
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز